Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná v pátek 11. ledna 2019 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy od 13:30 hod.

Téma přednášky s následnou diskuzí: Motivace a plánování

Pokračování textu Pozvánka na tradiční setkání s dr. Koukolíkem

Ohlédnutí za tradičním odborným setkáním s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc.

V pátek 19. ledna 2018 se v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy konalo 18. odborné setkání, které tradičně zorganizovala Asociace předškolní výchovy v úzké spolupráci s katedrou primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti. Pokračování textu Ohlédnutí za tradičním odborným setkáním s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc.

Zpráva z podzimního semináře Aktuální situace v předškolním vzdělávání

Seminář se konal 24. 11. 2017 v prostorách FMŠ Sokolovská 181, Praha 8.

Úvodní referáty

Pokračování textu Zpráva z podzimního semináře Aktuální situace v předškolním vzdělávání

Dvouleté děti v MŠ

Příspěvek z podzimního semináře APV konaného 24. 11. 2017.

Aktuální situace v mateřských školách dokazuje, že řada zařízení již dnes děti z této věkové kategorie přijímá, nejčastěji z důvodu nedostatku dětí starších ve spádové oblasti. Největším problémem, se kterým se tyto MŠ potýkají, nejsou ani tak materiální podmínky, jako spíše chybějící chůva či pomocná osoba. Další potíží bývá neinformovanost rodičů, kteří své dvouleté děti v dobré víře ponechávají v MŠ po celou její provozní dobu. Vyřešit se toto daří ředitelům MŠ vhodně volenými individuálními pohovory s rodiči ještě před samotným zápisem dítěte. Leckdy si tento krok rodiče rozmyslí, jakmile zjistí vývojová úskalí druhého roku věku, a s nimi spojená rizika při pobytu v instituci mimo rodinu.

Pokračování textu Dvouleté děti v MŠ

Aktuální problémy předškolního vzdělávání

Příspěvek z podzimního semináře APV konaného 24. 11. 2017.

Povinné předškolní vzdělávání pětiletých dětí, individuální vzdělávání v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání, čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, vzdělávání dětí mladších 3 let a nedostatek předškolních pedagogů, to jsou jen některé z aktuálních otázek, které zajímají mateřské školy teď a tady.

Neběhej a nemluv aneb kočárek a dudlík.

Většina zákonů a vyhlášek je dána mateřským školám na hraní. Pokračování textu Aktuální problémy předškolního vzdělávání